Martina Kalová

Doctoral thesis

Design a modelování kompozitních struktur pro medicínské aplikace

Design and Modeling of Composite Structures for Medical Applications
Anotácia:
Tato dizertační práce se zabývá studiem polymerních kompozitních materiálů a jejich využitím v oblasti medicíny. Teoretická část práce je věnována problematice polymerních vláknových kompozitů, využitím kompozitních materiálů v medicíně, a také návrhem a modelováním výrobků pomocí výpočetní techniky. Experimentální část se zabývá aplikací dvou druhů vláknových materiálů ve formě vhodné pro dvě různé …viac
Abstract:
This dissertation thesis is dedicated to the study of fiber composite materials and their use in the area of medicine. The theoretical part is attached to the problem of polymer fiber composites, the use of composite materials in medicine and also includes a part of product design and modeling using computer technology. The experimental part deals with the application of two kinds of fiber materials …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: Soňa Rusnáková
  • Oponent: Jakub Javořík, Libor Beneš, Jaroslav Sojka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava