Mgr. Josef Kovařík

Diplomová práce

Vývoj spádovosti za službami ve vybraném regionu

Development of travels to services in selected region
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je zjištění spádovosti za službami a vymezení parciálních a komplexních obslužných regionů v okrese Vyškov. Za tímto účelem byly zkoumány obslužné procesy v oblastech zdravotnictví, školství a maloobchodu a služeb. Potřebná data pro provedení výzkumu byla získána na základě anketárního šetření, do kterého byli zapojeni představitelé všech měst a obcí. V závěru práce bylo …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to analyze the travel to chosen services and the definition of partial and complex service regions in the Vyškov district. To this end, service processes in the areas of health, education and retail and services were examined. The necessary data for the research was obtained on the basis of a survey conducted by representatives of all cities and municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilhan
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa