Theses 

Translation Analysis of The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N – Bc. Adéla Frimlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Bc. Adéla Frimlová

Bakalářská práce

Translation Analysis of The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N

Translation Analysis of The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá překladem a analýzou jedné kapitoly z novely Pan Kaplan má třídu rád podle Leonarda Calvina Rostena. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, které zahrnují úvod, praktickou a teoretickou část. V úvodu se čtenář dozví informace o autorovi textu a o překladateli, jehož překlad je použit k porovnání mého vlastního překladu, jímž se zabývá druhá, praktická část. V praktické části se soustředím na překlad kapitoly Mr. K*A*P*L*A*N*’s Hobo, ze kterého vycházím a analyzuji jej v části teoretické. Tato se vypořádává s lexikálními i pragmatickými vlastnostmi překladu v porovnání s českou verzí překladu podle Pavla Eisnera.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the translation and analysis of one chapter from the novel The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N by an American author Leo Calvin Rosten. The thesis is divided into three main parts, including the introduction, the practical part and the theoretical part. In the introduction part can the readership get information about author of the text and translator to whom I was comparing my own translation that is written in the second, practical part. The practical part focuses on the translation of the chapter Mr. K*A*P*L*A*N*’s Hobo and some features of the text are discussed and analysed in the last, theoretical part. The theoretical part deals with the lexical and pragmatic features of the text compared with the Czech translation created by Pavel Eisner.

Keywords: Překlad, analýza, srovnání, ekvivalence, The Education of Hyman Kaplan, slovní hříčky, nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných, lámání jazyka, fonetika a fonologie v překladu, Translation, analysis, comparison, equivalence, puns, malapropisms, fracturing language, phonetics and phonology in translation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:50, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz