Bc. Adéla Frimlová

Bakalářská práce

Translation Analysis of The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N

Translation Analysis of The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá překladem a analýzou jedné kapitoly z novely Pan Kaplan má třídu rád podle Leonarda Calvina Rostena. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, které zahrnují úvod, praktickou a teoretickou část. V úvodu se čtenář dozví informace o autorovi textu a o překladateli, jehož překlad je použit k porovnání mého vlastního překladu, jímž se zabývá druhá, praktická část. V praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the translation and analysis of one chapter from the novel The Education of H*Y*M*A*N K*A*P*L*A*N by an American author Leo Calvin Rosten. The thesis is divided into three main parts, including the introduction, the practical part and the theoretical part. In the introduction part can the readership get information about author of the text and translator to whom I was …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy