Theses 

Comparison of translations of a selected literary text – Sandra HOSNEDLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sandra HOSNEDLOVÁ

Bakalářská práce

Comparison of translations of a selected literary text

Comparison of translations of a selected literary text

Abstract: The aim of this thesis is to draw a comparison between two Czech translations of the novel Alice's Adventures in Wonderland and its sequel Through the Looking-Glass and What Alice Found There by Lewis Carroll. The subjects of the comparison are Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem, translated by Jaroslav Císař and Alenka v kraji divů a za zrcadlem, translated by Aloys and Hana Skoumalovi. The theoretical part of the thesis deals with the development of children's literature in Western Europe as well as with the role of children's literature in general. Furthermore, this part also provides a definition of the term translation and a theoretical background of such translation problems that have been specifically selected on the basis of the comparison of the given translations, such as translating names, translating poetry, cultural context adaptions etc. The practical part, i.e. the analysis, is concerned with the life of Lewis Carroll, the story behind his Alice, mainly, however, with the comparison of the Czech translations on the basis of the translation criteria presented in the theoretical part.

Abstract: Cílem této práce je provést porovnáni mezi dvěma českými překlady novely Alice's Adventures in Wonderland a jejího pokračování Through the Looking-Glass and What Alice Found There od Lewise Carrolla. Předmětem porovnání jsou překlady Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem Jaroslava Císaře a Alenka v kraji divů a za zrcadlem Aloyse a Hany Skoumalových. Teoretická část této práce se zabývá vývojem dětské literatury v západní Evropě a její obecnou rolí. V této části je dále definován termín překlad a nastíněn teoretický podklad k takovým problematikám překladu, které byly specificky vybrány na základě porovnání daných překladů, jako např. překládání jmen, překládání poezie nebo adaptace kulturního kontextu. Praktická část, tj. analýza, pojednává o životě Lewise Carrolla a jeho Alence, především se ale zaměřuje na porovnání obou překladů na základě kritérií překladu uvedených v teoretické části této práce.

Keywords: dětská literatura, překlad, lewis carroll, aloys a hana skoumalovi, jaroslav císař, porovnání překladů

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78062 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HOSNEDLOVÁ, Sandra. Comparison of translations of a selected literary text. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:21, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz