Bc. Jan Kopal

Bakalářská práce

Exportní strategie firmy Beton Brož s.r.o.

Companys export strategy Beton Brož s.r.o.
Anotace:
Práce je zaměřena na návrhy exportní strategie podniku Beton Brož s.r.o. a na základě analýzy v tomto podniku. Autor navrhl řešení situace pro daný podnik pomocí tří strategických návrhů, jak expandovat na zahraniční trh. Popsané návrhy řešení prokazatelně vede k možné realizaci.
Abstract:
The work is focused on export strategy design firm Concrete Ltd. Brooch and based on the analysis in this company. Author proposed a solution to the situationfor the company with three strategic proposals to expand into foreign markets. Described proposed solutions proven to lead to possible realization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční kontrola