Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Doctoral thesis

Mapová symbolika v krizovém řízení

Map symbology in crisis management
Abstract:
Předkládaná disertační práce je zaměřená na mapovou symboliku v krizovém řízení. Hlavním výsledkem teoretické části je zmapování dosud vytvořených znakových sad určených pro potřeby krizového řízení a dále přehled požadavků, principů a východisek, z nichž se při návrhu a tvorbě mapových znaků vychází. Výsledkem praktické části je pak samotný návrh metodiky tvorby znaků pro krizové řízení aplikovaný …more
Abstract:
This dissertation is focused on map symbology in crisis management. The main theoretical result is the mapping of character sets, which have been created for crisis management and overview of the requirements, principles and bases for design and creation of map symbols. The practical result is the proposal of methodology desribing creation of character sets for crisis management. Designed methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta