Renáta BOHAČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Metody sociální práce a specifika sociální práce s nezletilými uprchlíky bez doprovodu

Methods of Social Work and the specifics of social work with unaccompanied minor refugees
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje metodám sociální práce a specifikám sociální práce s nezletilými uprchlíky bez doprovodu. Metody sociální práce jsou rezděleny na metody zaměřené na základní potřeby klienta a na základní metody týkající se problematiky imigrace. Mezi specifiky sociální práce s nezletilými bez doprovodu jsou uvedeny sociokulturní a psychologická specifika. Kromě toho jsou v bakalářské práci …více
Abstract:
This thesis deals with methods of social work and the specifics of social work with unaccompanied minor refugees. Methods of social work are divided into those focused on basic client's needs and those related to immigrants' issues. Sociocultural and psychological specifics are also introduced among specifics of social work with unaccompanied minor refugees. This work also includes a clarification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011
Zveřejnit od: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Karchňáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHAČÍKOVÁ, Renáta. Metody sociální práce a specifika sociální práce s nezletilými uprchlíky bez doprovodu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií