Anna Jelínková

Bachelor's thesis

Turecko jako kandidát na vstup do EU (se zvláštním zřetelem na plnění kodaňských kriterií v politické oblasti)

Turkey as a candidate for membership of EU (with special regard on fulfilment of the Copenhagen criteria in political domain)
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje Tureckou republiku z hlediska jejího možného členství v Evropské unii. V první části se objektivně zaměřuje na výhody a nevýhody, které vyplývají z tohoto členství. Další část pak detailně shrnuje stav plnění politického kritéria z Kodaňských kritérií. Je zde brán zřetel na stav demokracie v zemi, na dodržování lidských práv a práv menšin. Zmíněn je také dlouhotrvající spor …more
Abstract:
This thesis analyses the Turkish Republic with a view to its possible membership in European Union. The first section focuses on advantages and disadvantages resulting from this membership. Next section summarizes the degree of fulfilment of the political criteria of the Copenhagen criteria. The chapter is focusing principally on the level of democracy, complying with the human right and the rights …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Zuzana Stuchlíková
  • Reader: Stanislav Šaroch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16331