Bc. Jakub Kašpar

Bakalářská práce

Návrh elektroinstalace na jednotce intenzivní péče

The Electrical Installation Concept of ICU
Anotace:
Tato bakalářská práce seznamuje s platnou legislativou České republiky a normami Evropské unie. Popisuje základní podmínky provozu, vnější vlivy, dimenzování a jištění vodičů. Cílem práce bylo porovnání staré a nové normy ČSN o elektroinstalacích ve zdravotnických prostorech. Výstupem práce je návrh elektroinstalace jednotky intenzivní péče. Tento návrh je podložený vypracovanou technikou dokumentací …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with valid legislation of the Czech Republic and norms of the European Union. The thesis describes basic requirements of operation, external effects, design and protection of electrical cables. The objective of the thesis is comparison of old and new norms ČSN about electrical installation in medical locations. The result of this thesis is the design of electrical installation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kubín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašpar, Jakub. Návrh elektroinstalace na jednotce intenzivní péče. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Biomedicínská technika / Biomedicínská technika

Práce na příbuzné téma