Theses 

Rozvoj intelektuálního kapitálu firmy (team-building, talent-management, koučink) – Bc. Martin Končol

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B

Bc. Martin Končol

Diplomová práce

Rozvoj intelektuálního kapitálu firmy (team-building, talent-management, koučink)

Development of Intellectual Capital (Team-building, Talent-management, Coaching)

Anotace: Diplomová práce se zabývá nástroji rozvoje intelektuálního kapitálu, tedy především prostředky, jako jsou team-building, talent-management a koučink. V závislosti na jednotlivých kapitolách, je nejdříve přiblížen význam intelektuálního kapitálu pro společnost, následně jsou rozepsány jednotlivé nástroje jeho rozvoje a také způsoby relevantního měření. Druhá část práce analyzuje aplikaci nástrojů v konkrétní společnosti a rozepisuje specifické možnosti dlouhodobé analýzy. Výsledkem práce je vyhodnocení aplikovaných, či do budoucna aplikovatelných nástrojů hodnocení tohoto typu nehmotného aktiva u vybrané společnosti.

Abstract: The diploma thesis deals with the tools for improvement of intellectual capital, specifically team-building, talent-management and couching. In accordance to individual chapters, the meaning of intellectual capital is explain first, then follows the individual tools of improvement and also ways of relevant measurement. The second part of thesis analyses the application of tools in specific company and also describes specific possibilities of long-time analysis. The result of the thesis is to evaluate implemented, or in the future implementable tools of measurement of this type of intangible asset in the selected company.

Klíčová slova: Teambuilding, Talentmanagement, Koučink, Intelektuální kapitál, Couching, Intellectual capital

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Lojda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz