Ing. Ivana Hrubá

Diplomová práce

Ekonomické dopady antimonopolní regulace v kontextu globálního trhu - analýza trhu elektrickou energií

Economic Impacts of Antimonopoly Regulation within the Global Market – Institutional Analysis of Electricity Market
Anotace:
Předmětem předložené diplomové práce je představení a srovnání teorie a praxe antimonopolní politiky v ČR i na jednotném vnitřním trhu EU. Práce se věnuje aktuálním problémům antimonopolní regulace evropského trhu elektrické energie a jejím dopadům na efektivitu odvětví. Cílem práce je za pomoci praktických příkladů ukázat, jaký vliv má antimonopolní regulace na konkurenci energetických subjektů a …více
Abstract:
The topic of the presented master thesis is the introduction to and comparison of the theory and experience of antitrust policies in the Czech Republic and aslo withiin the internal market of EU. The thesis adresses current problems of the antitrust regulations of the European eletricity market and its implications on the efectivity of the sector. The aim of the thesis is to show the impact of antitrust …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta