Bc. Anna Zlatová

Diplomová práce

History and Specifications of Living in an English Speaking L’Arche Community

History and Specifications of Living in an English Speaking L’Arche Community
Anotace:
Tato diplomová práce mapuje vznik mezinárodní organizace L´Arche se zaměřením na komunity v anglicky mluvících zemích. Práce sleduje propojení hlavních tradic komunity s jejími základními ideály, uvedenými v klíčových dokumentech této organizace. Výzkum ve formě dotazníku se zabývá analýzou jazykové adaptace neanglicky mluvících členů na život v anglicky mluvící komunitě a dokazuje rozhodující vliv …více
Abstract:
The thesis maps the origin of an international L´Arche organization further focusing on the founding stories of L´Arche in English speaking countries. It traces the interconnection between core traditions of the community and its fundamental beliefs stated in the key documents. The conducted research in form of a questionnaire analyses the life specifications and language adaptation of non-English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta