Bc. Petra Michalíková

Diplomová práce

Strategické řízení vybrané obchodní společnosti

Strategic management of the selected company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá strategickým řízením, jeho jednotlivými složkami, strategickou analýzou a popisem strategie ve vybrané obchodní společnosti. Hlavním cílem práce je zjištění strategie ve vybrané společnosti. Dalším cílem je navrhnutí strategických doporučení, které vycházejí ze zjištěné strategie obchodní společnosti a předkládají návrhy na zlepšení.
Abstract:
This thesis deals with strategic management, its individual components, strategic analysis and description of the strategy in the selected company. The main objective is to determine a strategy in the selected company. Another aim is to propose policy recommendations, which are based on established business strategy of the company and submit proposals for improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance