Jan STRNÁDEK

Bakalářská práce

Detektor SQL injection útoku

SQL Injection Attack Detector
Anotace:
Teoretická část práce je zaměřena na analýzu nejčastějších typů útoků na webové stránky a aplikace, ukázka metod prevence proti těmto útokům s i bez použití webových frameworků. V praktické části je zaměřena na vývoj nástroje pro penetrační testování určeného k detekci SQL injection.
Abstract:
In the theoretical part choosen attacks to web sites and web applications have been thoroughly investigated and compared and the methods of prevention have been proposed. These methods cover wide range of possible attacts both with and without web frameworks. The practical part is focused on development of the penetration tool for detecting one of the most dangerous security risk - SQL Injection.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNÁDEK, Jan. Detektor SQL injection útoku. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd