Elena TANKOVA

Bakalářská práce

Význam neverbální komunikace v obchodní sféře

The meaning of nonverbal communication in sphere of business
Abstract:
Bachelor thesis discusses the meaning of nonverbal communication in the sphere of buisness. The theoretical base includes scientific works of A. Pease, D. Lewis, E. Strunina, L. Titova which allowed formulating definitions of the basic concepts, branches, functions and techniques of using nonverbal communication tools in the sphere of business. Attention is given to differences in the nonverbal behavior …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá celkovým představením obchodní komunikace se zaměřením na její neverbální složku. Popisuje celkový kontext a hlavní funkce komunikace. Stručně zmiňuje normy a základy fungování komunikace mezi lidmi. Hlavní část se pak zaměřuje na neverbální komunikaci. Správné využití signálu řeči těla má velký vliv na úspěšnou mezilidskou komunikaci. Neverbální signály jsou lidmi využivány …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TANKOVA, Elena. Význam neverbální komunikace v obchodní sféře. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta