Bc. Martin ČAPEK

Diplomová práce

Zajišťování požární ochrany ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha

The provision of fire protection in selected hospitals of the Capital City of Prague.
Anotace:
Cílem této práce je zmapování požární bezpečnosti ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha. Hlavním cílem je výzkumná otázka zdali je zabezpečení požární ochrany vlastní jednotkou hasičského záchranného (HZS) sboru podniku s ohledem na rozlehlost areálu a počet lůžek změřitelným přínosem pro požární bezpečnost daného zdravotnického zařízení. Výzkumem je získán ucelený pohled na požární bezpečnost …více
Anotace:
né době není, by bylo jen pro zvýšení komfortu návštěvníků a pacientů nemocnice na jedné straně a finančního plýtvání na straně druhé. Fungující HZS podniku FN Motol je objektivním přínosem pro požární bezpečnost areálu nemocnice. Analýzou současného stavu je doporučení ze strany HZS hl. m. Prahy provádět více taktických cvičení, a to především v areálech nemocnice kde nemají vlastní jednotku požární …více
Abstract:
The aim of this work is to map fire safety in selected hospitals in the capital city of Prague. The main aim is to answer whether is the fire protection by the corporate fire brigade unit considering the vastness of the area and the number of beds measurable benefit for the fire safety of medical facility. Custom work is also examined whether the unit is reduced by the presence of the corporate fire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPEK, Martin. Zajišťování požární ochrany ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7bmrkz 7bmrkz/2
16. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2016
Bulanova, L.
17. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.