Bc. Martin ČAPEK

Master's thesis

Zajišťování požární ochrany ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha

The provision of fire protection in selected hospitals of the Capital City of Prague.
Abstract:
Cílem této práce je zmapování požární bezpečnosti ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha. Hlavním cílem je výzkumná otázka zdali je zabezpečení požární ochrany vlastní jednotkou hasičského záchranného (HZS) sboru podniku s ohledem na rozlehlost areálu a počet lůžek změřitelným přínosem pro požární bezpečnost daného zdravotnického zařízení. Výzkumem je získán ucelený pohled na požární bezpečnost …more
Abstract:
né době není, by bylo jen pro zvýšení komfortu návštěvníků a pacientů nemocnice na jedné straně a finančního plýtvání na straně druhé. Fungující HZS podniku FN Motol je objektivním přínosem pro požární bezpečnost areálu nemocnice. Analýzou současného stavu je doporučení ze strany HZS hl. m. Prahy provádět více taktických cvičení, a to především v areálech nemocnice kde nemají vlastní jednotku požární …more
Abstract:
The aim of this work is to map fire safety in selected hospitals in the capital city of Prague. The main aim is to answer whether is the fire protection by the corporate fire brigade unit considering the vastness of the area and the number of beds measurable benefit for the fire safety of medical facility. Custom work is also examined whether the unit is reduced by the presence of the corporate fire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016
Accessible from:: 16. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAPEK, Martin. Zajišťování požární ochrany ve vybraných nemocnicích v hlavním městě Praha. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7bmrkz 7bmrkz/2
16/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16/5/2016
Bulanova, L.
17/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.