Mgr. Václav Ročárek

Diplomová práce

Vybrané problémy omezování základních lidských práv z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky na základě čl. 12 a 13 LZPS

Selected problems of Limitation of Fundamental Human Rights due to the Protection of the Security of the Czech Republic
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou vybrané problémy omezování základních lidských práv z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky na základě čl. 12 a 13 LZPS. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována obecným pojmům a jejich definicím. Je zaměřená především na pojmy lidských práv, svobod a na jejich vývoj. Další kapitoly jsou potom věnovány oběma článkům Listiny v kontextu činnosti …více
Abstract:
The theme of this thesis are selected problems the fundamental human rights in order to protect the security of the Czech Republic on the basis of Article. 12 and 13 of the Charter. The work is divided into four chapters. The first chapter deals with basic terms and their definitions. It focuses primarily on the concepts of human rights, freedoms and their development. Other chapters are devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta