Ing. Eliška Šilhánková

Bakalářská práce

Ubytovací infrastruktura okresu Brno-venkov

Accomodation estabilishments in Brno-venkov district
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce „Ubytovací infrastruktura okresu Brno-venkov“ je analýza a hodnocení současného stavu a dosavadního vývoje ubytovací infrastruktury okresu Brnovenkov. První část práce je zaměřena na teoreticko-metodická východiska, což představuje vymezení pojmu cestovní ruch, předpoklady cestovního ruchu, hromadná ubytovací zařízení a poskytované služby a objekty individuální rekreace …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis “Accommodation estabilishments in Brno-venkov district” is the analysis and rating of the current state and previous development of accommodation infrastructure in the Brno-venkov region. The first part of the thesis is focused on theoretical and methodological basis, i.e. definition of the tourism, its preconditions, collective accommodation establishments, provided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta