Theses 

Is there a connection between specific Jewish human capital and secular achievements of Jews in the USA? – Zuzana Ritterová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Zuzana Ritterová

Master's thesis

Is there a connection between specific Jewish human capital and secular achievements of Jews in the USA?

Existuje spojení mezi specifickým židovským lidským kapitálem a sekulárními úspěchy Židů ve Spojených Státech?

Abstract: Tato diplomová práce poukazuje na skutečnost, že vyšší příjmy amerických Židů jsou odvozeny od určitých specifických faktorů. Otázka zní, zda existuje nějaký specifický druh lidského kapitálu, který příjmy Židů ovlivňuje, a pokud ano, jak se liší od běžného lidského kapitálu všech ostatních. Pro nalezení odpovědi na tuto otázku, budu v práci analyzovat jak příjmy Amerických Židovských mužů a žen, tak příjmy běžných Američanů bez závislosti na náboženství. Kromě dokazování důležitosti a vlivu vzdělání, jsou v textu zmíněny také vlivy dalších faktorů, které mohou příjmy zvyšovat nebo naopak snižovat. Tato práce obohacuje téma analýzou kvalitativních údajů, čímž vyplňuje některé mezery v již existujícím výzkumu.

Abstract: This diploma thesis shows, that higher incomes of American Jewish people are related to specific factors. The question is if there is some kind of specific human capital which influences Jewish incomes and if there is, how it differs from the common human capital. To find out the answer, the earnings of Jewish men and women and earnings of common Americans without connection to religion will be analyzed. Besides proving the importance and influence of education, other factors, which may increase or decrease the incomes, are also mentioned in the text. This thesis adds to the topic by including analyses of the qualitative data gained by the author; it thus should add to completeness of the research.

Keywords: Náboženství, Vzdělání, Spojené Státy Americké, Příjmy, Lidský kapitál, NJPS, Židovské

Keywords: NJPS, the United States, Education, Human capital, Religion, Incomes, Jewish

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 10. 2013
  • Supervisor: Pavol Minárik
  • Reader: Miroslav Hladík

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38727


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 10:02, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz