Bc. Matej Auxt

Diplomová práce

Boj bánk proti financovaniu terorizmu

Combating the Financing of Terrorism by Banks
Abstract:
Combatting terrorism financing or effort to prevent terrorist organizations from obtaining financial resources is an integral part of effective combating terrorism itself. Suppression of terrorism financing is usually connected to suppression of money laundering because of characteristic similarities between these illegal activities. Significant development of combating of terrorism financing started …více
Abstract:
Boj proti financovaniu terorizmu, čiže snaha o znemožnenie získavania finančných prostriedkov v prospech teroristických organizácií je neoddeliteľným prvkom efektívneho boja proti samotnému terorizmu. Potláčanie financovania terorizmu sa uskutočňuje väčšinou v spojitosti s potláčaním legalizácie výnosov z trestnej činnosti nakoľko ide o charakterovo veľmi podobné nezákonné aktivity. K významnému rozvoju …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma