Mgr. Romana Kestlerová

Bakalářská práce

Un piccolo ritratto di Santa Caterina da Siena

A Little Portrait of Saint Catherine of Siena
Abstract:
The work gives a portrait of Saint Catherine of Siena, the patron of Italy. It is aimed mostly on creating of her personality and on her spiritual and thoughts growth, that was leading her to higher and higher public involvement. The work goes through the particular parts of Catherine's life from childhood to the top political involvement. The basic source is the biography of the Saint, written by …více
Abstract:
Bakalářská práce podává portrét svaté Kateřiny Sienské, patronky Itálie. Zaměřuje se především na utváření její osobnosti a na její duchovní a myšlenkové zrání, které ji postupně vedlo ke stále větší veřejné angažovanosti. Práce prochází jednotlivé úseky Kateřinina života od dětství až k vrcholné politické činnosti. Základním pramenem, z něhož vychází, je životopis světice napsaný jejím zpovědníkem …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta