Petr Resl

Bakalářská práce

Studium vlivů parametrů 3D tisku na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerů

Study of effect parameters of 3D print to physical? mechanical properties of polymers
Anotace:
Náplní bakalářské práce je studium parametrů 3D tisku, které mají vliv na fyzikálně? mechanické vlastnosti polymerního materiálu používaného pro 3D tisk za účelem optimalizace procesu 3D tisku. Tisk byl proveden na 3D tiskárně typu open-source reprap s příslušným softwarem umožňujícím měnit parametry 3D tisku, neboli nanášení vrstvy materiálu např. různou rychlostí či v různé tloušťce této vrstvy. …více
Abstract:
Study of effect parameters of 3D print to physical? mechanical properties of polymers The aim of this Bachelor thesis is study parameters of 3D print which have effect physical? mechanical properties of polymer materials for the purpose of optimalization of the 3D print process. Print was done by open? source RepRap 3D printer with driver to allow change parameters of 3D print such as layer thickness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Resl, Petr. Studium vlivů parametrů 3D tisku na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerů . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická