Bc. Jitka Bednaříková

Bakalářská práce

Preference barev jako indikátor dlouhodobého emočního nastavení

Colour preference as an indicator of long term emotional setting
Anotace:
Anotace: Cílem této studie je zjistit, zda je preference barev indikátorem dlouhodobého emočního nastavení. Zjišťujeme, zda lidé, kteří dlouhodobě cítí strach, preferují jiné barvy, než ti, kteří dlouhodobě pociťují radost. Také zjišťujeme, zda ti, kteří pociťují radost, volí častěji červenou barvu, než ti, kteří pociťují strach. A zda ti, co pociťují strach, volí častěji černou, než ti, kteří dlouhodobě …více
Abstract:
Abstract: The purpose of this study is to find out, if the colour preferences can be an indicator of long-term emociaonal adjustment. We try to find out that long-term feared people prefere another colours than long-term happy people. So do we try to find out that long-term happy people choose red colour than long-term feared peopel. And if the long-term feared people choose the black colour. We verify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie