Lucie POSPÍCHALOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Klienti terénní sociální práce Městského úřadu Znojmo po sociální reformě 2012

Clients of terrain social work at The Municipality of the Town of Znojmo after the 2012 social reform.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, se kterými cílovými skupinami se sociální pracovník oddělení sociální pomoci a oddělení sociální prevence OSVaZ MěÚ Znojmo setkává nejčastěji. V teoretické části jsem přiblížila souvislosti spojené s tématem a cílem bakalářské práce. Na základě provedeného výzkumného šetření byly cílové skupiny klientů zmapovány. Zjištěná fakta mohou posloužit nejen sociálním …více
Abstract:
The goal of my bachelor´s thesis was to find out what target groups a social worker from social help and prevention units of the Department of social affairs and healthcare at Municipality of Znojmo meets the most. In a theoretical part I described context linked to the theme and goal of the bachelor´s thesis. Target groups of clients have been classified based on research survey. Facts that have been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016
Zveřejnit od: 4. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍCHALOVÁ, Lucie. Klienti terénní sociální práce Městského úřadu Znojmo po sociální reformě 2012 . Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7c2kll 7c2kll/2
4. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
4. 3. 2016
Marklová, E.
5. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.