Bc. Alexandra Hainová

Bakalářská práce

Event jako nástroj integrované marketingové komunikace

Event as a tool of integrated marketing communication
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je objasnění pojmu event marketing a zmapování jeho oblastí. V teoretické části se zabývám charakteristikou event marketingu a objasněním základních pojmů s tímto tématem spojených. Dále zde popisuji proces plánování a tvorbu strategií. V druhé části aplikuji poznatky z teoretické části do reálné situace.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is about definiton of event marketing and mapping the area of this topic. The theoretical part deals with characteristic of event marketing and clarification of basic concepts. I describe the process of planning and making strategies. In the second part I apply the theoretical part to the real situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Veronika Machowská, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní