Kateřina MARKOVÁ

Bakalářská práce

Populace bobra evropského (Castor fiber) v CHKO Český les

The population of the European beaver (Castor fiber) in PLA Český les
Anotace:
Cílem této práce byl monitoring bobra evropského (Castor fiber) ve vymezené oblasti centrální části CHKO Českého lesa se zaměřením na zjištění početnosti populace a potravních nároků. Monitoring probíhal v prosinci roku 2013 a lednu roku 2014. Data byla získávána během pochůzek po břehových liniích vodních toků a ploch nacházejících se v monitorované oblasti a měla podobu GPS lokací zaznamenávající …více
Abstract:
The aim of this study was monitoring of European beaver in a defined area of the central part of the PLA Český les in order to determine size of the population and its food demands. The monitoring took place in December 2013 and January 2014. The data were obtained during walks along the shore lines of watercourses and areas located in the monitoring area and had form of GPS location recording beaver …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Kateřina. Populace bobra evropského (Castor fiber) v CHKO Český les. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7c7upu 7c7upu/2
21. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2014
Bulanova, L.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.