Theses 

Zadluženost obcí ve Zlínském kraji – Ing. Monika Holbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Monika Holbová

Bakalářská práce

Zadluženost obcí ve Zlínském kraji

Municipal Indebtedness in the Zlín Region

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Zadluženost obcí ve Zlínském kraji“ je na základě teoretických znalostí dané problematiky a praktických poznatků, zhodnotit zadluženost municipalit v tomto kraji. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly představují teoretická východiska bakalářské práce. První kapitola se věnuje rozpočtu obce, jeho struktuře a rozpočtové skladbě. Následující kapitola je zaměřena na zadluženost obcí a její vývoj. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou ukazatelů, podle kterých je možné zadluženost obcí hodnotit, dále pak způsobům regulace zadlužení v minulosti i v současnosti. Kapitola čtvrtá představuje praktickou část bakalářské práce, která se zabývá hospodařením a hodnocením zadluženosti jednotlivých obcí Zlínského kraje. Závěrem je provedena analýza zadluženosti zvolené obce.

Abstract: The work "Municipal Indebtedness in the Zlín Region" is based on theoretical knowledge of the issues and practical knowledge, to evaluate the indebtedness of municipalities in this region. The work is divided into four chapters. The first three chapters provide the theoretical basis the thesis. The first chapter is devoted to the municipal budget, structure and budget structure. The following chapter focuses on municipal debt and its development. The third chapter deals with the characteristics of indicators by which it is possible to evaluate municipal debt, as well as methods of control debt in the past and in the present. Chapter four represents the practical part of the thesis, which deals with the management and evaluation of indebtedness of each municipality in Zlín Region. In conclusion, it analyzes the selected village debt.

Klíčová slova: obec, rozpočet, hospodaření, dluh, zadluženost, regulace, hodnocení, municipality, budget, economy, debt, indebtedness, regulation, evaluation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz