Patrik Repoň

Diplomová práce

CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR

CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR
Anotace:
Diplomová práce se soustřeďuje na CSR aktivity společnosti Makro Cash & Carry ČR. Cílem práce je představit CSR aktivity společnosti v České republice, jejich porovnání s konkurencí a na základě výsledků kvantitativního výzkumu dát společnosti doporučení na zlepšení těchto aktivit. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se věnuje historii a charakteristice společenské odpovědnosti firmy …více
Abstract:
The thesis focuses on CSR activities of Makro Cash & Carry ČR. The aim of the thesis is to present CSR activities of the company in the Czech Republic and to compare them with competitors as well as to give recommendations for improvement of these activities based on the results of quantitative research .The thesis is divided into six chapters. The first chapter is devoted to the history and characteristics …více
Abstract:
Diplomová práca sa sústreďuje na CSR aktivity spoločnosti Makro Cash & Carry ČR. Cieľom práce je predstaviť CSR aktivity spoločnosti v Českej republike, ich porovnanie s konkurenciou a na základe výsledkov kvantitatívneho výskumu dať spoločnosti odporúčania na zlepšenie týchto aktivít. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola sa venuje histórií a charakteristike spoločenskej zodpovednosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Kamila Matysová
  • Oponent: Vladimíra Khelerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78745