Bc. Dominika Bäuchelová

Diplomová práce

Současná architektura v estetické výchově: Dokumentární film jako prostředek propojení výtvarné výchovy s průřezovými tématy RVP pro gymnázia

Contemporary architecture in aesthetic education: Documentary film as a means of linking art education with cross-cutting themes of Framework educational program for secondary school
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi výuky současné architektury v estetické výchově a dokumentárním filmem jako prostředkem propojení vybraných průřezových témat RVP G s tématy současné architektury. Problematiku sleduje skrze úvodní definování vlastního pojímání estetické výchovy a situace výuky architektury na střední škole. Na tomto místě obhajuje důležitost úlohy současné architektury …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities of teaching the contemporary architecture in aesthetic education and the documentary film as a mean of connecting specific cross-section topics with the topics of contemporary architecture. These issues are observed through introductory definition of aesthetic education and situation of teaching architecture at high schools. At this point, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martina Želazková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta