Jana DUSPIVOVÁ

Bakalářská práce

Pohybová terapie u obézních dětí

Locomotive Therapy in Obese Children.
Anotace:
Bakalářská práce na téma ?Pohybová terapie u obézních dětí? je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické časti se zabývám problematikou obezity, příčinami jejího vzniku, ohroženými skupinami dětí s genetickými predispozicemi, nemocemi spojenými s obezitou, pohybovými a stravovacími opatřeními a vhodnými sportovními aktivitami pro obézní děti. V praktické části jsou zpracovány výsledky …více
Abstract:
Bachelor thesis with the topic ?Movement therapy at overweight children? is divided in two parts, theoretical one and practical one. In the theoretical part I was dealing with overweight problems, reasons of inception, endangered groups of children with genetic predisposition, illness connected with overweight, movement and boarding arrangement and suitable sport activities for overweight children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 37400

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUSPIVOVÁ, Jana. Pohybová terapie u obézních dětí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií