Zuzana Nesvadbová

Bachelor's thesis

Event management system ESN

Event management system ESN
Abstract:
Nesvadbová, Z. Event management system ESN. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro správu a personální obsazování akcí pořádaných studentských spolkem ESN MENDELU. První část práce je věnována analýze již dostupných řešení, problematice managementu, manažerských systémů, teorii návrhu mobilních i webových aplikací a definování …more
Abstract:
Nesvadbová, Z. Event management system ESN. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.Design and implementation of a system solution for event management of student club ESN MENDELU. In the first part are available solutions analysed, described management matters as well as management information systems, explained web and mobile applications development issues and defined final requirements for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta