Miroslav Titze

Bakalářská práce

Vplyv verejného dlhu Slovenskej republiky na bežný účet platobnej bilancie

Vliv veřejného dluhu Slovenské republiky na běžný účet platební bilance
Anotace:
Práce se zaobírá širšími ekonomickými souvislosti zadlužování slovenské ekonomiky po roku 1993. Hlavním cílem je posoudit vliv rozpočtového deficitu na běžný účet platební bilance. Práce analyzuje vývoj zadlužení veřejných financí, deficitu,(patří sem čárka?) veřejného dluhu a jejich vliv na trhy zápůjčních fondů, trh výrobků a služeb a na měnový trh, který ovlivňuje běžný účet platební bilance. Regresní …více
Abstract:
This bachelor work concern about wider economics circumstances of debting in Slovak republic after 1993. Main goal of the work is evaluate dependance between public deficit and current account of balance of payment. Work also consider evolution of public finance, deficit, public debt and their impact on loanable fund market, goods and services market and exchange market through which is influenced …více
Abstract:
Práca sa zaoberá širšími ekonomickými súvislosťami zadlžovania Slovenskej ekonomiky po roku 1993. Hlavným cieľom je posúdiť vplyv rozpočtového deficitu na bežný účet platobnej bilancie. Práca analyzuje vývoj zadlženia verejných financií, deficitu, verejného dlhu a ich vplyv na trhy zapožičateľných fondov, trh tovarov a služieb a na menový trh, ktorí ovplyvňuje bežný účet platobnej bilancie. Regresná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2010
  • Vedoucí: Ondřej Antoš
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19724