Bc. Jitka Ontková

Master's thesis

Analýza efektivnosti vymáhání daňových nedoplatků

Efficiency analysis of extortion of tax arrears
Abstract:
Předmětem diplomové práce je porovnat vymáhání daňových nedoplatků finančními úřady s exekucí soudní, vymáháním soudními exekutory a celními úřady. Zhodnotit efektivnost a vývoj jednotlivých způsobů vymáhání a poukázat na příčiny a problémy, které negativně působí na úspěšnost a účinnost vymáhání daňových nedoplatků a navrhnout případná doporučení. Na základě prostudovaných pramenů je úvod práce zaměřen …more
Abstract:
The subject of this thesis is the analysis of the recovery of tax arrears by financial offices, authorised by judicial executions, enforcement of court bailiffs and customs authorities. Further, it discusses the evaluation of the effectiveness and development of individual recovery methods and shows the causes and problems, which have a negative influence on the success and effectiveness of the recovery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Jarmila Zaviačičová
  • Reader: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration