Bc. Martin Vít

Diplomová práce

Analyzátor SIP a RTP protokolů

SIP and RTP protocols analyzer
Anotace:
Tato práce se zabývá měřením kvality hovorů v internetové síti. Konkrétně jsou zkoumány možnosti implementace standardizovaných objektivních metod dle Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). Výsledný počítačový program hodnotí kvalitu hovoru na základě parametrického objektivního E-modelu. Úvodní část se zabývá degradačními faktory, které na telefonický hovor působí. V následující kapitole …více
Abstract:
This work deals with monitoring the quality of calls within internet network. Specifically, the possibilities of implementation of standardized objective methods according to the Telecommunication Standardization Sector are investigated. The resultant computer program rates phone call quality on basis of parametric objective E model. Introductory part describes degradation factors that affect the phone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. David Hoksza
  • Oponent: Mgr. Jakub Galgonek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika