Theses 

Reforma veřejných financí – Mgr. Robert Institoris

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Robert Institoris

Diplomová práce

Reforma veřejných financí

The Public Finance Reform

Abstract: Annotation: The goal of submitted thesis: „ The Reform of the Public Finances“ is to identify why it´s necessary to reform public finances, to find the matter of what this reform should be about to describe some particular parts of the system that forms the whole complex of the public finances in the developed economies of the western world and finally how it works in the context of current economical situation and analyze legal and economical impacts.

Abstract: Anotácia: Predmetom diplomovej práce „ Reforma verejných financii“ je identifikovať príčiny pre ktoré je nutné pristupovať k reformám verejných financíi, nájsť jej podstatu, v čom by mala táto reforma spočívať , ďalej popísať jednotlivé zložky ,ktoré vytvárajú sústavu verejných financi v rámci rozvinutých ekonomík západného sveta a ich fungovanie v kontexte súčastnej globálnej ekonomickej situácie a analyzovať z toho vyplývajíce právne a ekonomické súvislosti a dopady.

Klíčová slova: Kľúčové slová, Reforma verejných financii, dlhy vlád, nekryté záväzky, dôchodková reforma, dane Keywords, Reform of the public finance, government debt, unfunded liabilities, pension reform, taxes

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz