Mgr. Robert Institoris

Diplomová práce

Reforma veřejných financí

The Public Finance Reform
Abstract:
Annotation: The goal of submitted thesis: „ The Reform of the Public Finances“ is to identify why it´s necessary to reform public finances, to find the matter of what this reform should be about to describe some particular parts of the system that forms the whole complex of the public finances in the developed economies of the western world and finally how it works in the context of current economical …více
Abstract:
Anotácia: Predmetom diplomovej práce „ Reforma verejných financii“ je identifikovať príčiny pre ktoré je nutné pristupovať k reformám verejných financíi, nájsť jej podstatu, v čom by mala táto reforma spočívať , ďalej popísať jednotlivé zložky ,ktoré vytvárajú sústavu verejných financi v rámci rozvinutých ekonomík západného sveta a ich fungovanie v kontexte súčastnej globálnej ekonomickej situácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta