Bc. Michaela Stejskalová

Master's thesis

Marketingová komunikační kampaň na podporu náboru technických pracovníků v konkrétním podnikatelském subjektu

Marketing communication campaign to support the recruitment of technical staff in a particular business
Anotácia:
Práce se zabývá vypracováním kampaně na podporu náboru technických pracovníků. Z důvodu nástupu Průmyslu 4.0 společnosti Škoda Auto stoupá potřeba technických pracovníků, jichž je nedostatek, proto byla navržena nová inovativní kampaň na podporu náboru. Cílem diplomové práce je vypracovat kampaň, jež by odpovídala cíleným standardům Škoda Auto v personální oblasti a zároveň by posílila image společnosti …viac
Abstract:
The thesis deals with the creation of a campaign to support the recruitment of technical staff. Due to Industry 4.0 companies need more and more technical workers therefore a new innovative campaign to promote recruitment has been proposed. The aim of the diploma thesis is to create a campaign that would correspond to the Škoda Auto targeting standards in the personnel field and at the same time strengthening …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní