Ing. Veronika Hurtová

Diplomová práce

Využití sociálního inženýrství pro zabezpečení podnikové infrastruktury

The Usage of Social Engineering for Secure Enterprise Infrastructure
Anotace:
Práce popisuje principy a techniky sociálního inženýrství. Zobrazuje reálnou aplikaci metod sociálního inženýrství a také možnosti následného zneužití získaných informací. Práce přináší aplikaci pro validaci hesel uživatele, pomocí které si každý uživatel může ověřit své používané heslo oproti údajům získatelným metodami sociálního inženýrství.
Abstract:
The thesis describes the principles and techniques of social engineering. It shows the real application of methods of social engineering and the possibility of subsequent misuses of obtained information. This work brings an application for validation user passwords, through each user can verify used password against data obtainable by methods of social engineering.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hurtová, Veronika. Využití sociálního inženýrství pro zabezpečení podnikové infrastruktury. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky