Tomáš Hlaváček

Bakalářská práce

Vliv technického stavu brzdové soustavy na provoz silničních vozidel

The impact of the brake system condition on the road vehicle operation
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení technického stavu brzdového ústrojí, především brzdy provozní. V teoretické části práce je ve stručnosti popsáno rozdělení brzd, možné opotřebení částí brzdové soustavy a jaký vliv má tento stav na provoz vozidla. V části praktické je vlastní měření s následným vyhodnocením, doplněné o statistiku nehodovosti.
Abstract:
This bachelor paper aims at the technical condition of a brake system, specifically of a service brake. Theoretical part of the thesis briefly describes the division of brakes, possible wear of the brake system's components and the influence of its condition on the vehicle operation. Practical part includes actual measurement and consequent assessment, concluded by the accident rate statistics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Jilek, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlaváček, Tomáš. Vliv technického stavu brzdové soustavy na provoz silničních vozidel. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera