Bc. Kamila Zbuzková

Diplomová práce

Sociologický výzkum jako metoda hodnocení dopadů krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů (workcampů) na místní komunitu

Sociological research as a method of evaluating the impact of short-term international voluntary projects (workcamps) on the local community
Anotace:
Práce se zaměřuje na velký fenomén dnešní doby a to na dobrovolnictví, konkrétně na zjišťování dopadů krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů (workcampů) na místní komunitu. Zjišťování bude prováděno formou sociologického výzkumu. Práce je strukturovaná do dvou částí. V první teoretické se věnuji vymezení pojmu dobrovolnictví, jeho dělení, popisuji role v dobrovolnictví, aktéry, kteří se …více
Abstract:
The thesis is focusing on the great phenomenon of our time – volunteering. The aim of my thesis has been to analyze the impact of short-term international voluntary projects (workcamps) on the local community and compare different ways of measuring this impact. The thesis is divided into two parts. In the first theoretical part I am focusing on defining the concept of volunteerism, its division, understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. David Balarin
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře