Michal Navrátil

Master's thesis

Metoda DEMATEL a její využití při řešení vícekriteriálních rozhodovacích problémů

DEMATEL method and its utilization in multi-criteria decision making
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování, konkrétně popisu metody DEMATEL, jejích modifikací a kombinací s jinými metodami. Podrobně jsou zde popsány jednotlivé kroky metod a vybrané části teorie z různých oblastí, které jsou při těchto metodách využity. V každé kapitole nalezneme nejprve teoretické seznámení s danými metodami, poté následuje definice jejich kroků a …more
Abstract:
This thesis is concerned with problematics of multi-criteria decision making, especially method DEMATEL, its modifications and combinations with another methods. There is description of particular steps of this methods and selected theory from various areas, which is used in these methods. In every chapter we can find theoretical explanation of these methods, description of their steps and afterwards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: Josef Jablonský
  • Reader: Petr Fiala

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53517