Michal Navrátil

Master's thesis

Metoda DEMATEL a její využití při řešení vícekriteriálních rozhodovacích problémů

DEMATEL method and its utilization in multi-criteria decision making
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování, konkrétně popisu metody DEMATEL, jejích modifikací a kombinací s jinými metodami. Podrobně jsou zde popsány jednotlivé kroky metod a vybrané části teorie z různých oblastí, které jsou při těchto metodách využity. V každé kapitole nalezneme nejprve teoretické seznámení s danými metodami, poté následuje definice jejich kroků a …viac
Abstract:
This thesis is concerned with problematics of multi-criteria decision making, especially method DEMATEL, its modifications and combinations with another methods. There is description of particular steps of this methods and selected theory from various areas, which is used in these methods. In every chapter we can find theoretical explanation of these methods, description of their steps and afterwards …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedúci: Josef Jablonský
  • Oponent: Petr Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53517