Petr Lesák

Master's thesis

Metoda Analytic Network Process

Analytic Network Process Method
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování, konkrétně pak metodě Analytic Network Process (ANP). Úvodní část obsahuje shrnutí teoretických poznatků potřebných k porozumění metodě a používaných ve zbytku práce. Popsána je metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) a její zobecnění na metodu ANP. Součástí práce je i zmapování softwaru schopného modely metody ANP řešit. Hlavní pozornost …viac
Abstract:
The thesis is concerned with Multi-Criteria Decision Making, in particular the Analytic Network Process method. The introductory part is dedicated to compile all the theory necessary to understand the method and utilized throughout the paper. The Analytic Hierarchy Process method is described and later generalized in the form of the ANP. Part of the paper is a description of available software products …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedúci: Jana Kalčevová
  • Oponent: Roman Černohous

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28505