Bc. Monika Mikitová

Diplomová práce

Úloha Európskej centrálnej banky

The tasks of the European Central Bank
Abstract:
The diploma thesis deals with an analysis of European bank system throughout the years 2006 – 2011 based on defined tasks and status of the European central bank. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes a historical background of monetary cooperation, building and creation of the European and Monetary Union. The second chapter is devoted to the institutions and systems …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou európskeho bankového systému za obdobie rokov 2006 - 2011 na základe úloh a postavenia Európskej centrálnej banky. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola opisuje historické pozadie menovej spolupráce, budovanie a vznik Európskej menovej únie. Druhá kapitola je venovaná inštitúciám a systémom pôsobiacich v rámci Európskej menovej únie. Zameriava sa na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance