Bc. Hana TOBIÁŠOVÁ

Diplomová práce

Zhodnocení vývoje ovocných sadů v údolí řeky Labe (oblast Sebuzínska )

The assessment of orchards development in the Elbe River valley (area of Sebuzín)
Anotace:
V diplomové práci byla provedena retrospektivní analýza vývoje ovocných sadů v zájmové oblasti katastrálních území Církvice, Sebuzín a Tlučeň pomocí geoinformačních technologií. Podkladem byly výsledky terénního průzkumu, při němž byly vyhledávány staré ovocné sady, které byly zaměřeny a následně zaneseny do mapy. Poloha ovocných sadů v roce 1953 bylo interpretována z archivních leteckých snímků. Topologickým …více
Abstract:
The thesis retrospectively analyses the development of orchards in the following cadastral areas of interest: Církvice, Sebuzín and Tlučeň with the aid of geoinformation technologies. The analysis is based on a field survey, during which old orchards were searched for and located, targeted and subsequently transcribed into a map. Location of orchards in 1953 was interpreted from archival aerial photographs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOBIÁŠOVÁ, Hana. Zhodnocení vývoje ovocných sadů v údolí řeky Labe (oblast Sebuzínska ). Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny