Veronika Kundrtová

Bachelor's thesis

Customer Experience

Customer Experience
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá koncepcí Customer Experience a aplikací této problematiky na zvolený podnik. V teoretické části sumarizuje poznatky z oblasti Customer Experience a metod jeho měření, a přispívá tak k porozumění, jakým způsobem mohou podniky poskytovat pozitivní zákaznické zkušenosti. V praktické části se práce zaměřuje na vztah mezi prémiovou cenou a zákaznickými zážitky. Nejdříve na vybraném …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses the concept of Customer Experience and applies this issue to the chosen company. The theoretical part summarizes main findings from the area of Customer Experience and its measurement methods and thus helps to understand how companies can provide positive customer experiences. The practical part is focused on the link between premium price and customer experiences. First …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Martin Cenek
  • Reader: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta