Bc. Martin Sklář

Master's thesis

Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice

Injection Mold Design for Jug Kettle Production
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí vstřikovací formy pro zadaný díl. Zadaným dílem je kryt rychlovarné konvice. Kryt konvice slouží jako nosná část celého finálního výrobku, která chrání jak vnitřní elektroniku tak uživatele před částmi konvice, které jsou během provozu pod proudem. Teoretická část popisuje technologii vstřikování a její princip, materiály používané pro výrobky, materiály …more
Abstract:
This thesis describes the design and construction of injection mold for a given part. Specified work is covered kettle. Cover pot serves as a supporting part of the entire end product, which protects internal electronics users from parts of the kettle, as during ope-ration under power. Theoretical part describes the injection molding technology and its principles, ma-terials used for the products, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015
Accessible from:: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sklář, Martin. Konstrukční návrh vstřikovací formy pro výrobu rychlovarné konvice. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe