Tomáš Socha

Diplomová práce

Modelování vlivů turbulentního proudění na optický svazek v prostoru

Modeling of Turbulent Flow Influence on the Optical Beam in the Space
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou atmosferických turbulencií na šírenie optického zväzku vo voľnom priestore. Preto bolo potrebné naštudovať danú problematiku turbulentného prúdenia v atmosfére. Následne boli vytvorené numerické modely turbulentných simulácií vo výpočtovom programe ANSYS Fluent 15 na základe reálnych meraní. Boli vytvorené simulácie mechanickej a termickej turbulencie v …více
Abstract:
This thesis is about issues of atmospheric turbulence on diffusion of the optical beam in the free space. Therefore it was needed to learn the issues of turbulence flowing in atmosphere. After that numerical models of the turbulence simulations were made in ANSYS Fluent 15 on the basis of real measurement. Simulations of mechanical and thermal turbulence were made in laboratory box. After that each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Lukáš Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika