Bc. Kamila Šmídková

Bakalářská práce

Fenomén ošklivosti v současné populární kultuře

The Appearance of Ugliness in the Contemporary Popular Culture
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat fenomén ošklivosti v současné populární kultuře vnávaznosti na odbornou literaturu a dějiny této estetické kategorie. Zabývá se otázkou vztahu mezi ošklivostí a krásou, čím je ošklivost podmíněna a z čeho pramení její trend. Práce má formu případové studie rozdělené do dvou částí, přičemž první obsahuje typologii ošklivosti, zatímco druhá pojednává o odůvodnění rozšířenosti …více
Abstract:
The aim of this work is to examine the phenomenon of ugliness in contemporary popular culture including literature, both classic and modern, dedicated to this aesthetic category. The thesis deals with questions such as what is the relationship between beauty and ugliness like, or what is the cause of ugliness and why is it trendy? This work takes a form of case study divided into two parts. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Čechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma