Bc. Zuzana JORDOVÁ

Bakalářská práce

The Importance and Legacy of the Beatles

The Importance and Legacy of the Beatles
Abstract:
The thesis is focused on the importance and legacy of the Beatles. The aim of the thesis is to prove long-running impingement of this music group on popular culture. Although the Beatles broke up forty years ago, their influence is still felt today. The thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the cultural background of the period in which this successful music group appeared …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá významem a dědictvím skupiny Beatles. Cílem práce je dokázat dlouhodobý vliv této hudební skupiny na populární kulturu. Ačkoliv se Beatles rozpadli téměř před čtyřiceti lety, jejich vliv cítíme i dnes. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Obsahem první kapitoly je přiblížení pozadí doby, ve které tato úspěšná hudební skupina vznikla a shrnutí nejdůležitějších faktorů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JORDOVÁ, Zuzana. The Importance and Legacy of the Beatles. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta